Aylık Elektrik Piyasası Raporu

Temmuz ayında elektrik fiyatları yıllık bazda %9,9 aylık bazda ise %0,8 düşüş gösterdi. Baz etkisinin Ağustos ayı itibariyle ortadan kalkmasıyla, OcakTemmuz ayında görülen yıllık yüksek

Temmuz ayında elektrik fiyatları yıllık bazda %9,9 aylık bazda ise %0,8 düşüş gösterdi. Baz etkisinin Ağustos ayı itibariyle ortadan kalkmasıyla, OcakTemmuz ayında görülen yıllık yüksek artışlar sona ermiştir. Hatırlanabileceği gibi, doğalgazdaki önemli fiyat artışı, Ağustos 2018 itibariyle elektrik fiyatlarında da bir yükselişe yol açmıştı. Elektrik fiyatlarındaki gerilemede ise hidroelektrik üretimindeki artış paralelinde yükselişe geçen yenilenebilir enerji üretimi ana etkendir.


Eylül ayında resmi elektrik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bununla birlikte, konut için doğal gaz fiyatları Eylül ayından itibaren %15 artarken, sanayi tarafında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu fiyat artışının, Temmuz ayında konut ve 300k Sm3'ten daha az doğalgaz kullanan sanayi şirketleri için yapılan %14.97 fiyat artışının üzerine uygulandığı belirtilmelidir.

​Elektrik üreticileri için doğal gaz fiyatları 1 Eylül itibariyle %3 azalmıştır. Doğalgaz fiyatındaki bu düzenlemenin, doğalgaz bazlı üreticilerin karlılığına sınırlı olumlu etkisi olması beklenebilir.


Konutlar ve 300k Sm3’den daha az doğalgaz kullanan şirketler için doğal gaz fiyatları Eylül ayından itibaren %14,9 oranında artmıştır. Ancak, fiyat artışı 300k Sm3'ten fazla doğalgaz kullanan şirketleri ve sanayi bölgelerini etkilememektedir. Dolayısıyla, bu fiyat ayarlamasının Eylül ayında sanayi şirketlerini etkilemesi beklenmemektedir.

Aylık elektrik tüketimi, Ağustos ayında yıllık bazda %0,8 oranında düşerek 26,422 GWh seviyesinde gerçekleşmiştir.
• Elektrik üretimi ise %1.1 Y/Y düşüş göstererek 26,404 GWh seviyesine gerilemiştir

  • Serbest üretim şirketlerinin elektrik üretimi Ağustos ayında %8.6 Y/Y yükselişle 18,067 GWh olarak gerçekleşmiştir.
  • Ek olarak, EÜAŞ’ın üretimi %16.3 Y/Y artışla 6,270 GWh seviyesine ulaşmıştır.
  • Temmuz ayında HES’ elektrik üretimi yıllık bazda %24,7 artarak 6,948 GWh’eseviyesine ulaşmıştır.
  • Buna göre, doğal gaz kaynaklı üretim, toplam üretimin Ağustos %20’sini oluşturmuştur (Temmuz ayında%22)
  • Hidro, rüzgar ve diğer yenilenebilir üretim, toplam üretimin sırasıyla %26,%10 ve %3’ünü oluşturmuştur. Özellikle, son 6 aydır devam eden hidroüretimindekiartışınyavaşladığı görülmektedir

Enerji Şirketlerinin Finansal Özetleri

Aksa Enerji, 2Ç19’da 1,158 mn TL satış geliri (kons: 1,236 mn TL-Gedik: 1,244 mn TL) 393 mn TL FAVÖK (kons: 291 mn TL-Gedik: 339 mn TL) ve 57 mn TL net kar (kons: 44 mn TL-Gedik: 39 mn TL ) açıklamıştır. Şirket 2. çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 artışla 1,158 milyon TL satış geliri elde etmiştir. Yıllık bazda %65,6 artışla düzeltilmiş 402 milyon TL FAVÖK açıklayan şirket 291 milyon TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde FAVÖK elde etmiştir. 2Ç19’da güçlü operasyonel performans Afrika operasyonları ve Türkiye operasyonlarındaki gelişimden kaynaklanmıştır. Şirket Afrika operasyonlarından yıllık bazda %48 artışla 252 milyon TL FAVÖK sağlamış, dolar bazında FAVÖK ise önceki çeyreğe göre hemen hemen yatay kalarak 43 milyon dolar olmuştur. TL bazlı FAVÖK’ün önceki çeyreğe göre artışı Türk Lirası’nın değer kaybı kaynaklıdır. Bunun yanı sıra, 2Ç18’de 63 milyon TL FAVÖK katkısı sağlayan Türkiye operasyonlarından (Kuzey Kıbrıs faaliyetleri dahil) bu çeyrekte 150 milyon TL FAVÖK elde edilmiştir. 2. çeyrekte 110 milyon TL net finansal gider ve 38 milyon TL vergi giderine rağmen şirket, 44 milyon TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 57 milyon TL net kar açıklamıştır. Güçlü operasyonel performans net kara destek olmuştur. Şirketin net borcu önceki çeyreğe göre yatay kalarak 3,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ticari alacaklar ise çeyreklik bazda %17 artışla 2 milyar TL olmuştur.Şirket 2019 yıl sonu için %30 FAVÖK büyümesi (1,339 milyon TL) beklemekte olup, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre %63 artışla 752 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Şirketin 2019 yılı beklentilerine göre; Afrika operasyonlarının FAVÖK’e %85 oranında katkı sağlaması beklenirken, 4,8 milyar TL satış geliri elde beklenmektedir. Hisse 2019 yılı beklentilerine göre 4,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

• Zorlu Enerji, 2Ç19’da piyasanın 23 milyon TL net kar beklentisine karşılık 54 milyon TL zarar açıklamıştır. Şirket 2Ç19’da, 460 mn TL piyasa beklentisine karşın 485 milyon TL konsolide FAVÖK elde etmiştir. Türkiye ve Pakistan tarafında yenilenebilir üretimindeki USD ile ilgili gelir akışı dolayısıyla, TL’deki değer kaybı işletme performansı üzerinde olumlu bir etki oluşturmuştur. Düzenlenmiş elektrik fiyatlarındaki artış ve endüstriyel müşterilere yüksek marjlı elektrik satışlarındaki büyümeye bağlı olarak perakende ve toptan satış segmentinde kârlılık artışı görülmektedir. Bununla birlikte, faiz oranlarındaki artış ve YP giderlerinden kaynaklanan yüksek finansman maliyetleri şirketin net karını baskılamıştır. 1Y19'da FAVÖK’ün %61’i döviz bağlantılıdır. FAVÖK’ün %63'ü elektrik üretiminden, %27'si elektrik dağıtımından ve %10'u doğal gaz dağıtımından kaynaklanmaktadır. Şirketin net borcu, temelde TL'deki değer kaybına bağlı olarak çeyreksel bazda %4 artarak 11,7 milyar TL'ye yükselirken, net borç / FAVÖK 5,5x'e gerilemiştir. Hisse senedi 2019 beklentilerine göre 6,7x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.
• Odas, 25 milyon TL zarar beklentimize karşılık 2Ç19'da 3 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirket'in FAVÖK'ü ise 79 milyon TL beklentimize karşın 83 milyon TL'ye ulaşmıştır. Belirtilmelidir ki, şirket 2Ç18'de sadece 9,3 milyon TL FAVÖK elde edebilmişti. 340 MW'lık Çan santralinin kapasite kullanımındaki artış şirketin işletme performansını desteklemiştir. Hatırlanacağı üzere, santral kapasite kullanımının iyileştirilmesi amacıyla Mart ayında kapatılarak bakım sürecinden geçmiştir. Buna göre, santralin kapasite kullanımı ikinci çeyrekte %68 seviyesine yükselmesiyle birlikte konsolide FAVÖK’te artış gerçekleşmiştir. Santral 1Y19'da 99 milyon TL konsolide FAVÖK'ün 85 milyon TL'sini üretmiştir. Urfa doğalgaz santralinin FAVÖK katkısı, yüksek kapasite kullanımının etkisiyle kümülatif 1H19 rakamını 7 milyon TL'ye yükseltmiştir. Bu arada Antimon FAVÖK katkısı 1Y19'da 4,8 milyon TL seviyesinde neredeyse yatay kalmıştır. Ancak, 1Y19’da duran kömür satışları konsolide rakamlara 0,6 milyon TL olumsuz etki olarak yansımıştır. Kömür satışlarının 2Y19'da başlaması beklenmektedir. Şirket konsolide FAVÖK'ün 2019 yılında 256 milyon TL'ye ulaşmasını beklemektedir. Önceki çeyrekte 113 mn TL olan net finansal giderlerinin 66 mn TL’ye gerilemesiyle net kar desteklenmiştir. Şirketin net borcu 1,7 milyar TL olarak çeyreksel bazda neredeyse yatay seviyede kalmıştır. 2019 beklentilerine göre, Odas 7,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2.4b
Okunma