Doğru atik yönetimi, enerji verimliliğine katki sağlar

İnteraktif Çevre Danışmanlık ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Volkan Ural, atık yönetiminin doğru bir şekilde yapılmasının atıkların uygun şekillerde değerlendirilmesi ve doğru şekilde kaynakta ayrıştırma yapılmasının enerji verimliliğine çok ciddi katkı sağladığına dikkat çekti

İnteraktif Çevre Danışmanlık ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Volkan Ural, atıkların kaynağında doğru şekilde ayrı toplanıp geri kazanıma yönlendirilebileceğini belirterek, “Böylece doğal kaynak kullanarak yeni bir ürün elde etmek için harcanacak olan enerji yerine geri kazanılmış malzemeler sayesinde enerji verimliliği sağlanacaktır” dedi. Ural, atık yönetiminin doğru bir şekilde yapılmasının atıkların uygun şekillerde değerlendirilmesi ve doğru şekilde kaynakta ayrıştırma yapılmasının enerji verimliliğine çok ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Volkan Ural, doğal kaynak kullanarak yeni bir ürün elde etmek için harcanacak olan enerji yerine geri kazanılmış malzemeler sayesinde enerji verimliliği sağlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cevherin madenler aracılığıyla çıkarılması, zenginleştirilmesi, işlenerek hammadde haline getirilmesi yerine, atık bir malzemeden aynı hammaddenin elde edilmesi çok daha az enerji tüketmektedir. Doğru şekilde ayrıştırmak ve geri kazanıma atıkları yönlendirmek önemli olduğu gibi, ne yazık ki her atığın geri kazanılması mümkün olamıyor. İşte bu durumda, atıkların enerji kaynağı olarak kullanılması, fosil yakıt kullanımının önüne geçiyor. Geri kazanılamadığı için gömülerek bertaraf edilmesi düşünülen bir atığın, alternatif yakıt olarak enerji üretiminde kullanılması fosil yakıt kullanımını azalttığı gibi kaynak verimliliği de sağlamaktadır.” 

Tüm bu uygulamaların aynı zamanda doğal kaynak israfının ve enerji israfının önüne geçtiğini vurgulayan Volkan Ural, “Sıfır Atık yaklaşımını benimsemiş ve ülke genelince büyük bir çevre projesi başlatmış olan ülkemizin, bu prensibe uygun olarak atık yönetimini daha da iyileştirmesi, etkinleştirmesi, verimliliğini arttırması, enerji tasarrufu sağlanarak kaynak verimliliğini teşvik edecektir. Gelin bugün, günlük hayatınızda kullandığınız birçok malzemeyi doğrudan karışık bir şekilde çöp kutusuna atmadan yeniden düşünün. Metal bir içecek kutusu ya da bir pet şişeyi doğru şekilde ayrıştırarak hem kaynak verimliliği sağlayacak hem çevrenin kirlenmesinin önüne geçecek hem de enerji verimliliği sağlamış olacaksınız” dedi.


Hibya Haber Ajansı

Okunma