img

Girişim Elektrik'te bedelsiz sermaye artırımı kararı


Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 345.000.000 TL (yüzde 300 oranında) artırılarak 460.000.000 TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan karşılanacak olan 345.000.000 TL tutarındaki sermayenin 230.650.000 TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primlerinden ve 114.350.000 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'ye başvurulmasına, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ankara ticaret sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale şirketimiz imza sirküleri uyarınca şirketi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına, KAP'ta ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

TSPB

Haber Giriş Sistemi

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.