Işıklar Enerji kar dağıtmayacak

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmama kararı aldı.

Işıklar Enerji kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında 128.166.150,32 TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa (VUK) uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında ise 12.161.969,23 TL dağıtılabilir kar bulunmaktadır. TMS/TFRS mali tablolarında yer alan 170.994.381 TL karın şirketimiz aktifinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışından kaynaklandığı ve nakit yaratmayan bir gelir kalemi olduğu, VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 28.892.646,18 TL karın ise şirket aktifinde bulunan makine ve techizatların konsolidasyon dahil olan şirketlerden Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş ve Metemteks Sentetik İplik San. ve Tic. A.Ş'ye satışından kaynaklandığı ve arizi nitelikte olduğu, her halükarda şirketimiz kar dağıtım politikasına göre dağıtılabilir karın çıkarılmış sermayenin yüzde 5'in altında kalması nedeniyle 2022 yılında oluşan 12.161.969,23 TL net dağıtılabilir dönem karının nakden dağıtılmamasına ve söz konusu tutarın geçmiş yıl karları hesaplarına aktarılması hususunun genel kurula önerilmesine karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı