img

Say Yenilenebilir Enerji'den pay geri alımı


Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş, pay geri alımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/2/2023 tarih ve 2023/10 sayılı SPK bülteninde yayımlanan kurul karar organının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararı doğrultusunda bir geri alım programı başlatmasına, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde birine denk gelecek şekilde 772.500 TL nominal değere sahip 772.500 adet paya kadar geri alım yapılmasına, geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 30.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, geri alım programı kapsamında işlemlerinin karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine ve geri alıma ilişkin konularda yönetim kurulu başkanlığının yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

 

 

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.