TBB: Elektrikte yapılandırma ihtiyacı olan kredinin 10 milyar doları 2019'da yapılandırılır

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrikte yapılandırma ihtiyacı olan 12-13 milyar dolar civarındaki kredi portföyünün, 10 milyar dolarlık kısmının 2019 yılı içinde yapılandırılmasının

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrikte yapılandırma ihtiyacı olan 12-13 milyar dolar civarındaki kredi portföyünün, 10 milyar dolarlık kısmının 2019 yılı içinde yapılandırılmasının beklendiğini açıkladı.

TBB internet sitesinde yer alan konuya ilişkin yazılı açıklama şöyleydi:

Son dönemde kamuoyunda doğalgaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar ABD Doları civarındadır. Yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar ABD Doları düzeyindedir. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir.

Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslarararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır.

Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir.

HİBYA Haber Ajansı

2.5b
Okunma