TOBB-İlk dört ayda kurulan şirketler yüzde 18,6 azaldı, kapanan şirketler yüzde 27,4 arttı

İstanbul, 24 Mayıs (Hibya) – Türkiye genelinde yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,6 azalırken, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 27,4 arttı.

TOBB-İlk dört ayda kurulan şirketler yüzde 18,6 azaldı, kapanan şirketler yüzde 27,4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 2023’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı.

Yılın ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 27,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 azaldı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 53,2 azaldı.

Nisan’da kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 29,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 60 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50,9 azaldı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,7 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 21,1 azaldı.

Nisan’da kurulan toplam 6 bin 586 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7’i limited şirket, yüzde 11,6’sı anonim şirket, yüzde 2,7’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,4’ü İstanbul, yüzde 10,9’u Ankara, yüzde 5,9’u İzmir’de kuruldu.

Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 16,8 oranında azaldı.

2024’te toplam 36 bin 878 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 31 bin 896 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,7’sini, 4 bin 99 anonim şirket ise yüzde 22,3’ünü oluşturdu.

Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 16,8 oranında azaldı.

Nisan’da şirket ve kooperatiflerin 2 bin 108’i ticaret, 901’i inşaat ve 874’ü imalat sektöründe kuruldu. 283 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Nisan’da şirket ve kooperatiflerin 2 bin 108’i ticaret, 901’i inşaat ve 874’ü imalat sektöründe kuruldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 283’ü inşaat, 221’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 64’ü imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 650’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 251’i imalat, 213’ü inşaat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 371’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 162’si inşaat, 92’si imalat sektöründe oldu.

Nisan’da kurulan 181 Kooperatifin 128’i Konut Yapı Kooperatifi 28’i İşletme Kooperatifi, 12’si Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kuruldu.

Nisan’da kurulan 485 yabancı ortak sermayeli şirketin 289’u Türkiye, 22’si Azerbaycan, 14’ü İran ortaklı olarak kuruldu.

Bu yıl kurulan şirketlerin 329’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 123’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 116’sı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,5’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

  Hibya Haber Ajansı